Vietnamese – Tiếng Việt

Lời chào hỏi!

Just click on the cover to go to the book description page and find all the download links. Thanks for visiting! And be sure to sign up for my Vietnamese language dedicated newsletter so I can notify you when I get the next title translated.

-Anna

Người thợ đồng hồ
Bạn có thể làm được điều gì một lần nữa?

 

Nếu bạn muốn biết tin tức về những phát hành và bản dịch mới trong các tác phẩm của tôi, sao không đăng kí trên bản tin tiếng Việt của tôi? Tôi hứa là sẽ không bao giờ gửi thư rác, giữ thông tin cá nhân của bạn bảo mật và sẽ luôn tạo nên điều thú vị.

Đây: http://eepurl.com/cIQlVz

Sẽ rất tuyệt!

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

I put my heroes through hell…